Objave

Zbornik: Local Self-Government in Europe

V okviru projekta ustanovitve pokrajin v Sloveniji je izšel zbornik ‘Local Self-Government in Europe’ v katerem so avtorji iz trinajstih držav predstavili ureditev lokalne samouprave v Belgiji, Bolgariji, na Češkem, v Estoniji, na Finskem, na Madžarskem, v Italiji, v Litvi in Romuniji, na Sloveškem, v Španiji in na Švedskem.

Pristojnosti in naloge pokrajin

Ožja strokovna skupina je pripravila osnutek kataloga ‘Pristojnosti in naloge pokrajin’ (s pregledom splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja pokrajin). Katalog ‘Pristojnosti in nalog pokrajin’ omogoča pregled lokalnih zadev širšega pomena, nalog regionalnega pomena in državnih nalog, ki se bodo ob ustanovitvi prenesle v izvajanje pokrajinam. Pristojnosti in naloge organov pokrajin so podane posebej za pokrajinski svet, predsednika pokrajine, nadzorni odbor pokrajine, svet občin, pokrajinsko upravo in druga telesa v pokrajini. Vsi predpisi, ki določajo oz. bodo določali pristojnosti in naloge pokrajin so razdeljeni v 10 osnovnih poglavij in v okviru teh v podpoglavja, kjer so razvrščeni posamezni predpisi. Pristojnosti so podane v kratkih povzetkih pravnih osnov oziroma členov, ki jih določajo, s predlogi sprememb in dopolnitev ter pojasnili 157 zakonov. več …

Posvet pri predsedniku »Je nastopil čas za pokrajine v Sloveniji?«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Predsedniški palači priredil posvet, kjer se je z uglednimi gosti posvetoval ali »Je nastopil čas za pokrajine v Sloveniji?«. Ustava Republike Slovenije v 143. členu namreč določa ustanovitev pokrajin kot samoupravnih lokalnih skupnosti. Po skoraj 10 letih premora bila to prva priložnost za ponovno soočenje najvišjih predstavnikov politike in stroke o možnostih uvedbe pokrajin v Sloveniji. več … (video posnetek posveta)

Ločena mnenja članic in članov strokovne skupine k osnutkom pokrajinske zakonodaje

Predsednik republike na kongresu slovenskih občin

Predsednik republike se je danes udeležil 3. kongresa slovenskih občin in sodeloval v pogovoru z županjami in župani. 

Osrednja tema pogovora je bilo ustanavljanje pokrajin. Predsednik je županjam in županom povedal, da bo 4. novembra v predsedniški palači priredil posvet, na katerem bodo mnenja o tem soočili predstavniki strokovne javnosti, vlade, političnih strank ter županje in župani. Namen posveta je oceniti dosedanja prizadevanja pri pripravi pokrajinske zakonodaje, ugotoviti stopnjo naklonjenosti vseh deležnikov do izvedbe projekta in zastaviti korake za prihodnost. Rezultate posveta bo predsednik Pahor predstavil na srečanju štirih predsednikov decembra letos. več …

GOV.SI – Na 3. kongresu slovenskih občin državni sekretar MJU Leon Behin o regionalizaciji in pokrajinah

V Kongresnem centru Rimske terme v Rimskih Toplicah 1. in 2. oktobra 2019 poteka 3. kongres slovenskih občin. Dogodka, ki ga organizirajo Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije in Inštitut za javne službe, pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, se udeležujeta tudi državni sekretar Ministrstva za javno upravo Leon Behin in predstavnik kabineta ministra Igor Žavbi. več …