O projektu

Po posvetovanju s predsednikom Republike Slovenije g. Borutom Pahorjem, predsednikom Državnega sveta RS g. Alojzem Kovšco ter predsednikom Skupnosti občin Slovenije dr. Aleksandrom Jevškom, predsednikom Združenja občin Slovenije g. Robertom Smrdeljem in predsednikom Združenja mestnih občin Slovenije mag. Gregorjem Macedonijem z dne 13. maja 2019 je bila, na podlagi poziva predsednika Državnega sveta RS ter sklepa predsedstva Skupnosti občin Slovenije in sklepa predsedstva Združenja mestnih občin Slovenije osnovana skupina strokovnjakinj in strokovnjakov s področja lokalne samouprave in regionalnega razvoja pod vodstvom izr. prof. dr. Boštjana Brezovnika (Pravna fakulteta Maribor; Pravna fakulteta Ljubljana), z nalogo priprave predlogov pokrajinske zakonodaje, na podlagi katere bodo predsedniki opravili razpravo o ustanovitvi pokrajin v Republiki Sloveniji.

Cilj projekta je ustanovitev pokrajin z namenom uvedbe učinkovitega in preglednega upravljanja za zagotavljanje kakovostnih storitev za lokalno in regionalno prebivalstvo ter zagotavljanje skladnejšega regionalnega razvoja.