Nekategorizirano

Državni svet RS: Delovno srečanje članov strokovne skupine s predstavniki ministrstev

Proces priprave pokrajinske zakonodaje, ki poteka pod okriljem Državnega sveta, ne glede na izredne razmere zaradi pandemije Covid 19 teče nemoteno. Smo v sklepnem delu, ki pa je zelo zahteven, je v imenu strokovne skupine poudaril njen vodja dr. Boštjan Brezovnik. Na delovnem srečanju so se sestali člani strokovne skupine in predstavniki ministrstev z namenom, da se natančno določi parametre, kakšne bodo finančne posledice prenosa pristojnosti in nalog z države in lokalne samouprave na pokrajine. več …

Izšel je zbornik “Pokrajine v Sloveniji”

Po dobrem desetletju od zadnjega poskusa ustanovitve pokrajin v Sloveniji se je ponovno začela razprava o njihovi ustanovitvi. V knjigi ‘Pokrajine v Sloveniji’ so objavljene razprave strokovnjakov o pokrajinah kot razvojnih ali upravno administrativnih institucijah, regionalnih delitvah, pokrajinski identeti, regijah znanja, regionalizaciji, konkurenčnosti gospodarstva, dolgoročnem vzdržnem razvoju, funkcionalnih regijah, ustavnih vprašanjih ustanovitve pokrajin in drugih splošnih vprašanjih. Objavljeni prispevki avtorjev predstavljajo strokovna izhodišča za pripravo pokrajinske zakonodaje v procesu ustanavljanja pokrajin v Sloveniji.

7. seja predsedstva SOS o postopku priprave pokrajinske zakonodaje in problematiki črpanja evropskih sredstev

Hoče -Slivnica, 20.5.2020 – v prostorih Kulturnega doma je potekala 7. seja predsedstva Skupnost občin Slovenije. Županje in župani so se seznanili z informacijo o posvetu strokovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje, obravnavali delovanje občin v času epidemije in po njej ter govorili o volilni pravici za starejše od 16 let.

Županje in župani so se seznanili z informacijami iz posveta strokovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje, ki je dne, 14. 5. 2020 potekal v Državnem svetu RS. Predsednik SOS, dr. Aleksander Jevšek je za predsedstvo povzel, da so na posvetu razpravljali o vsebini nalog, ki se bodo prenesle v pristojnost pokrajin in o nadaljnjih aktivnostih strokovne skupine pri pripravi osnutka pokrajinske zakonodaje. Izpostavil je veliko zadovoljstvo, da se proces ustanavljanja pokrajin, kljub menjavi vlade in razglašeni epidemiji zaradi virusa, nadaljuje. Poudaril je, da smo sedaj pred ključnim vprašanjem tega projekta, in sicer kako bo potekalo financiranje pokrajin. Prisotni so se strinjali, da pokrajine morajo imeti svoj vir financiranja in da je smisel ustanavljanja pokrajin ustanovitev razvojnih pokrajin.

Kot naslednji korak je prevideno, da pristojna ministrstva do junija 2020 pripravijo oceno finančnih posledic prenosa nalog v pristojnosti pokrajin, na podlagi katerih bo strokovna skupina pripravila predloge pokrajinske zakonodaje. S predlogi zakonov bodo občine seznanjene konec junija 2020. Županje in župani so se strinjali, da sicer podpirajo nadaljevanje procesa ustanavljanja pokrajin, saj trenutno stanje ne kaže na to, da se bi sprejemali večji koraki v smeri decentralizacije, potrebno pa se bo opredeliti do delovnih gradiv, ko bodo le-ta pripravljena. Od tega bo tudi odvisen prehod in sam uspeh procesa ustanavljanja pokrajin. Ne nazadnje so izpostavili, da ni nepomembno tudi število pokrajin.

V nadaljevanju so člani predsedstva SOS govorili o delovanju občin v času pandemije in po njej. Izpostavili so problematiko črpanja evropskih sredstev. Sredstva, ki jih občine zalagajo za projekte, se zaradi novo določenih plačilnih rokov v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, vračajo v proračune občin z zakasnitvijo. Županje in župani so poudarili, da je nujno, da država pospeši izvajanje aktivnih projektov in omogoči, da bodo občine, ki že imajo pripravljene projekte, le-te lahko tudi začele uresničevati.

Županje in župani so govorili tudi o možnosti udeležbe mladih na volitvah in volilni pravici za starejše od 16 let. Število držav, ki omogočajo volilno pravico starejšim od 16 let se nenehno povečuje in njihove izkušnje so zelo spodbudne. Ker je volilna pravica tesno povezana z aktivnim državljanstvom, je dobro izhodišče za celovito vključevanje v družbo in pomeni tudi prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja, so prisotni podprli pobudo s predlogom za vključitev mladih v politiko na lokalni in parlamentarni ravni. več …

Državni svet RS: S krškimi občinskimi svetniki o novi pokrajinski delitvi Slovenije

Na 11. seji Občinskega sveta Občine Krško so se na pobudo župana mag. Mirana Stanka svetnice in svetniki seznanili s procesom priprave vnovične uvedbe pokrajin v Sloveniji. V imenu koordinatorja projekta je zbrane nagovoril predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca. Podrobnosti pa sta utemeljila tudi člana strokovne skupine, ki je pripravila pravno podlago, o kateri trenutno poteka javna razprava, dr. Boštjan Brezovnik in dr. Gorazd Terpin. več …

Državni svet: Poslanica predsednika Državnega sveta Alojza Kovšca ob Dnevu samostojnosti in enotnosti

23. decembra 1990 je zbrana gruča nadobudnih ljudi pri cerkvici na Svetem Jakobu nad Medvodami z navdušenjem pričakala rezultate plebiscita. Malo po polnoči se jim je na praznovanju pridružil celoten slovenski politični vrh z jasnim sporočilom: “Zdaj gre za Slovenijo”. Plebiscitarna odločitev je presegla sanje narodnega prebujenja ter v enotnosti prvič v zgodovini povezala pravzaprav vse Slovenke in Slovence kot narod, ki si zasluži svojo lastno državo. Kaj zasluži, zahteva in je zanjo pripravljen darovati tisto najbolj sveto – življenje. In tako kot se je porodilo rojstvo nove mlade Slovenije, tako se je krepila narodna samozavest ljudi, ne glede na starost, socialni položaj, spol in ideologijo v enosti in enkratnosti zgodovinskega trenutka, ki ga ne smemo nikoli pozabiti. Zlasti danes, ko se ves svet sooča z globalnimi podnebnimi in družbenimi spremembami, ko se stari vzorci razmišljanj in vrednotenj razblinjajo v vsakdanu ljudi, ko se kruši zaupanje javnosti v politiko in politike, je pomembno, da znova stopimo skupaj, kot en in enoten narod.

Pred nami je pomembna in zahtevna naloga, in sicer kako naj popravimo številne družbene krivice in neenakosti, ki so se nabrale v vseh teh letih samostojnosti. Uvedba pokrajin v Sloveniji je lahko eden takšnih novih pozitivnih procesov, ki bo aktiviral državljane, lokalne skupnosti in državo v želji, da se poslušamo in slišimo. Decentralizacija, debirokratizacija in deregulacija – same težke besede, ki ne pomenijo ničesar, če jih ne oživimo z dejanji. Torej z akcijo. Dejstva so v nebo vpijoča: podeželje se prazni, mladi odhajajo v tujino, starejši životarijo na pragu revščine, mesta se dušijo v prometu, dolge čakalne dobe uničujejo zdravstveno kondicijo prebivalstva … in tako bi lahko naštevali v nedogled. Odločanje o ključnih družbenih vprašanjih ter projektih moramo vrniti ljudem. Za svoja ne-dejanja in dejanja moramo vsi skupaj končno prevzeti odgovornost. več …