Vlada RS, Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen: Poimenovanje pokrajin v Sloveniji

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen (KSZI), ki jo je ustanovila Vlada Republike Slovenije z namenom usmerjanja in usklajevanja dela na področju standardizacije zemljepisnih imen v Republiki Sloveniji, je glede na pospešene dejavnosti za ustanovitev pokrajin v Sloveniji, pregledala predlagano teritorialno členitev Slovenije na pokrajine ter pripravila mnenje glede imen pokrajin.

Komisija je že večkrat v preteklosti razpravljala o problematiki poimenovanja regionalnih enot Slovenije na različnih ravneh in tudi sklenila, da je najustrezneje, če se regionalne enote sistematično poimenujejo po imenu največjega naselja znotraj posamezne regionalne enote. Predlagani sistematični in enotni kriterij je namreč neodvisen od kakršnekoli delitve Slovenije oziroma kakršnegakoli števila enot, zato Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen predlaga naslednja imena pokrajin:

Imenski izjemi sta obe pokrajini s posebnim statusom, pri katerih se komisija strinja, da se poimenujeta MO Ljubljana in MO Maribor.

Upoštevanje strokovnega mnenja Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen pri končni odločitvi glede imen slovenskih pokrajin bo zagotovilo enovito poimenovanje pokrajin, ki hkrati tudi presega ponekod nejasno oziroma dvoumno poimenovanje.

dr. Matjaž Geršič, predsednik