Ustanovitev pokrajin v Sloveniji

Na podlagi iniciative predsednika Republike Slovenije g. Boruta Pahorja in predsednika Državnega sveta Republike Slovenije g. Alojza Kovšce ter Skupnosti občin Slovenije , Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije je skupina strokovnjakov, na podlagi 121., 140. in 143. člena Ustave RS pripravila predloge pokrajinske zakonodaje, in sicer: Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/, Zakona o pokrajinah /ZPok/ s katalogom ‘Pristojnosti in naloge pokrajin‘ in Zakon o financiranju pokrajin /ZFPok/. S predlogi pokrajinske zakonodaje skupina strokovnjakov, ki jo vodi izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik, predlaga teritorialne členitve Republike Slovenije na pokrajine, ureditev pravnega statusa pokrajine, področja nalog pokrajine, organizacijo pokrajine, sodelovanje prebivalcev pri odločanju, pokrajinsko upravo, načela urejanja financiranja pokrajin, statut pokrajine in pokrajinske predpise, sodelovanje pokrajine z občinami, državnimi organi in medsebojno sodelovanje pokrajin, postopek spremembe imena, sedeža in območja pokrajine, naloge pokrajine ter druge zadeve, pomembne za začetek dela pokrajin.

Na 53. redni seji Državnega sveta RS 6. julija 2022 so državni svetniki obravnavali tri zakonodajne iniciative o ureditvi pokrajin (Zakon o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/, Zakon o pokrajinah /ZPok/ in Zakon o financiranju pokrajin /ZFPok/). Častni gost je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je ob tej priložnosti tudi nagovoril navzoče. V uvodu je državni svetnik in gostitelj Franci Rokavec izpostavil zgodovinski pomen, da se Državni svet mudi v središču Slovenije s to za Slovenijo tako pomembno temo, kot so pokrajine. Predlagatelj in predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca se je najprej zahvalil strokovni skupini za odlično opravljeno delo. V procesu priprave smo se udeležili kar 136 sej občinskih svetov, kjer smo prisluhnili volji ljudi na terenu. Končni predlog je kompromisna rešitev med stroko in voljo ljudi ter tako zrel za nadaljnjo proceduro v Državnem zboru. Predlogi zasledujejo zahtevi za več enakopravnosti med regijami, tako znotraj kot zunaj Slovenije. Predlagane spremembe bodo vplivale na kar 20 državnih podsistemov. Prepričan je, da bo politika premogla dovolj modrosti, da bo dala pokrajinam z ustavo dodeljeno vlogo v državnem ustroju. Po dveh letih in pol smo prišli do rešitev, ki so lahko velik razvojni pospešek v prihodnje, je bil odločen v svoji obrazložitvi Kovšca. Brez glasu proti so državni svetniki podprli vse tri pokrajinske zakonodajne iniciative. več …

Slika: Predlagane teritorialne členitve Slovenije na 15 pokrajin s posebnim statusom Mestne občine Ljubljana