Ustanovitev pokrajin v Sloveniji

Na podlagi iniciative predsednika Republike Slovenije g. Boruta Pahorja in predsednika Državnega sveta Republike Slovenije g. Alojza Kovšce ter predsednikov Skupnosti občin Slovenije dr. Aleksandra Jevška, Združenja občin Slovenije g. Roberta Smrdelja ter Združenja mestnih občin Slovenije mag. Gregorja Macedoni je skupina strokovnjakov, ki jo vodi izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik (Pravna fakulteta Maribor), na podlagi 121., 140. in 143. člena Ustave RS pripravila osnutek Zakona o pokrajinah /ZPok/. S slednjim skupina strokovnjakov predlaga ureditev pravnega statusa pokrajine, področja nalog pokrajine, organizacijo pokrajine, sodelovanje prebivalcev pri odločanju, pokrajinsko upravo, načela urejanja financiranja pokrajin, statut pokrajine in pokrajinske predpise, sodelovanje pokrajine z občinami, državnimi organi in medsebojno sodelovanje pokrajin, postopek spremembe imena, sedeža in območja pokrajine, naloge pokrajine ter druge zadeve, pomembne za začetek dela pokrajin.

Z namenom doseganja čim širšega družbenega konsenza pri oblikovanju pokrajin kot razvojnih entitet Vas vabimo, da s svojimi mnenji, predlogi, pripombami in pobudami sodelujete pri pripravi predloga Zakona o pokrajinah /ZPok/ (e-demokracija.pokrajine.si), ki ga bomo po zaključeni javni obravnavi, v skladu z določili 88. člena Ustave Republike Slovenije, predložili v sprejem Državnemu zboru RS s podpisi najmanj 5.000 volivcev in zakonodajnim predlogom Državnega sveta RS (97. člen Ustave RS).

Predlogi sprememb in dopolnitev osnutka Zakona o pokrajinah /ZPok/

Zveza Romov Slovenije je podala podporo pripravi pokrajinske zakonodaje in k ustanovitvi pokrajin v Sloveniji ter podala predloge dopolnitev k osnutku Zakona o pokrajinah /ZPok/.

Poslanca Poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti g. Ferenc Horvath in g. Felice Žiža sta podala predlog dopolnitev k osnutku Zakona o pokrajinah /ZPok/.