Društvo heraldika Slovenica: Predlogi grbov in zastav bodočih slovenskih pokrajin

Slovenija je v procesu teritorialne členitve države na pokrajine in ureditve njihovega pravnega statusa. Ustava Republike Slovenije namreč v 143. členu že dolgo določa ustanovitev pokrajin kot samoupravnih lokalnih skupnosti. Zato so pri Društvu Heraldika Slovenica, z namenom doseganja širšega družbenega konsenza, med pripravami temeljne pokrajinske ureditve izdelali izhodišča za njihove simbole.

Predlogi temeljijo na že uveljavljeni slovenski zgodovinski simboliki, katere bogata tradicija izvira iz 13. in 14. stoletja in je krasila nekdanje slovenske zgodovinske dežele in ozemlja, kot so Goriška, Istra, Koroška, Kranjska, Prekmurje in Štajerska in krasi mnoge slovenske kraje.

Izhodišča predlogov:

  1. Meje bodočih pokrajin še niso določene, prav tako ni določeno niti njihovo število.
  2. Imena pokrajin so simbolična. Končna odločitev bo podana ob ustanovitvi.
  3. Izdelali smo grbe in zastave, ki zaobsegajo nekdanje deželne meje in območja trenutnih statističnih regij.
  4. Število izdelanih predlogov odgovarja teritorialni členitvi države na tri ali več pokrajin. Nabor predlogov je prilagodljiv ne glede na njihovo končno število.
  5. Grbi slovenskih zgodovinskih dežel, mest in trgov spadajo med starejše v Evropi in so pomemben del slovenske kulturne dediščine. Prav zato najbolj ustrezajo temelju pokrajinske simbolike.
  6. Zastave so na dva zastavoslovna načina izpeljane iz grbov: v obliki klasičnih srednjeevropskih zastav z vodoravnimi barvnimi progami in v obliki t. i. heraldičnih zastav, ko vsebino ščita preslikamo na zastavino ruto. Pri končni odločitvi se izbere eno izmed predlaganih zastav.
  7. Zastave z vodoravnimi barvnimi progami uporabljajo dve ali tri proge in s kombiniranjem le-teh zagotavljajo unikatnost znotraj države. Zastave vedno uporabljajo barve, ki so izražene v odgovarjajočih grbih. Grbi pa so dodani na zastave, da se zagotovi dovolj jasna unikatnost tudi zunaj države.
  8. V grboslovju zlata barva odgovarja rumeni in srebrna beli.

Avtor in oblikovalec grbov in zastav je Aleksander HribovšekDruštvo Heraldica Slovenica; razen grba in zastave Ljubljane. Idejni oče grba Gorenjske, Koroške in Prekmurja je Valt Jurečič.

Grbi in zastave so bili objavljeni 11. novembra 2020 na portalu Grboslovje.si in Pokrajine.com.

Slika: Predlogi grbov in zastav bodočih slovenskih pokrajin (avtor: Aleksander Hribovšek, Grboslovje.si)