V medijih

RTV SLO: Zgodovinske pokrajine in sodobne identitete

Dr. Matjaž Geršič (GIAM-ZRC SAZU) se kot geograf že dolgo ukvarja z zemljepisnimi imeni in med drugim s pokrajinskimi identitetami prebivalcev naše države. Tokrat se je lotil preoblikovanih preostankov starih deželnih identitet pri sodobnikih. Nedavni izzid njegove razširjene doktorske disertacije “Pokrajinska imena kot dejavnik identitete” (Založba ZRC-SAZU) je bil povod pogovora o metodi raziskave, ki ga je vodila do vzporednega branja zemljepisnih imen na 75 starejših zemljevidih in malo manj kot 800, izdanih po l.1900, in rezultatov ankete, poslane na 6 tisoč naslovov. Rezultat so bili med drugim posebej za to priliko izrisani zemljevidi, ki povedo, kako anketiranci vidijo sebe v okvirih slovenskih pokrajin. Vsekakor tema za kot jara kača trajajoči tukajšni javni razpravi o regionalizaciji, ki pa je bolj upravno-gospodarsko kot identitetno področje. več …

Večer: (Pogled) So pokrajine mrtvorojeno dete?


V preteklem letu je tekla intenzivna razprava o ustanavljanju pokrajin v Republiki Sloveniji. Spomnimo se, da je državni svet dal pobudo, da se že začeta poglobljena razprava o pokrajinah v letu 2007 in priprava ustrezne zakonodaje v letu 2008 nadaljujeta, kajti Ustava Republike Slovenije v svojem 143. členu zelo jasno definira postopek nastajanja pokrajin. Res pa je, da je bila naša ustava že sprejeta leta 1991, in ni težko izračunati, koliko let je preteklo od takrat do leta 2007. Prav tako ni težko izračunati, koliko let je preteklo od leta 2008 do 2019. Gre torej za leta, ki preprosto pomenijo ignoranco v ustavi zapisanega 143. člena, pri čemer ni izvzeta nobena vlada. Bivši minister Medved je na lanski Večerovi okrogli mizi o pokrajinah poudaril, da vlada še ni… več …

Ustanovitev pokrajin: Koronavirus razgalil slabosti centraliziranega vodenja in upravljanja države

Včeraj se je sestala strokovna skupina, ki pod okriljem državnega sveta pripravlja koncept in zakonske rešitve za ustanovitev pokrajin, projekt se tako tudi po menjavi vlade nadaljuje. Posveta se je udeležil tudi soboški župan Aleksander Jevšek.

Na včerajšnjem posvetu, ki je bil organizirano na pobudo koordinatorja procesa ustanovitve pokrajin Državnega sveta, je sodelovalo več kot 50 strokovnjakov iz različnih področjih. Kot je dejal predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, so prišli do zaključka, da je proces navkljub menjavi vlade potekal nemoteno in se počasi bližajo zakonskemu okviru. Celotno gradivo z osnutki pokrajinske zakonodaje, ki ga pripravlja strokovna skupina, naj bi pripravili do sredine junija, nato bi se sledila javna razprava, ki bi se iztekla konec oktobra. več …

STA: Projekt ustanavljanja pokrajin se tudi po menjavi vlade nadaljuje

Ljubljana, 14. maja – Projekt ustanavljanja pokrajin se tudi po menjavi vlade nadaljuje. Danes se je sestala strokovna skupina, ki pod okriljem državnega sveta pripravlja koncept in zakonske rešitve za ustanovitev pokrajin. Celotno gradivo z osnutki pokrajinske zakonodaje naj bi pripravili do srede junija, sledila bi javna razprava, ki bi se iztekla konec oktobra. več …

Svet24.si: Bo Slovenija kmalu razdeljena na pokrajine?

V okviru projekta za ustanovitev pokrajin v Sloveniji se je danes sestala strokovna skupina, ki pod okriljem državnega sveta pripravlja koncept in zakonske rešitve za ustanovitev pokrajin. Celotno gradivo z osnutki pokrajinske zakonodaje naj bi pripravili do srede junija, sledila bi javna razprava, ki bi se iztekla konec oktobra.

“Približno 50 udeležencev iz strokovnih krogov in tudi nekaj predstavnikov DS je danes prišlo do zaključka, da je proces navkljub menjavi vlade potekal nemoteno, da se bližamo uspešnemu koncu tistega, kar nam je predsednik republike zastavil kot nalogo, to se pravi, da pripravljamo zakonski okvir, iščemo soglasja lokalnih skupnosti in pripravljamo klimo za politično odločitev ustanovitve pokrajin,” je po današnjem sestanku povzel predsednik DS Alojz Kovšca. več …

Demokracija: Janez Janša: Nova vlada občinam ponuja roko sodelovanja

Predsednik vlade in predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša se je danes udeležil posveta o finančnem položaju slovenskih občin, ki ga je pripravil Državni svet RS v sodelovanju z reprezentativnimi združenji občin.

V svojem  prispevku je uvodoma spomnil na dva pomembna ukrepa, ki v tridesetih letih samostojne Slovenije predstavljata pozitivna koraka za krepitev lokalne samouprave. »Od vseh reform, ki jih je Slovenija izvedla po sprejemu nove ustave, je bila reforma lokalne samouprave iz leta 1994 krepak korak v pravo smer, iz mandata naše prve vlade pa izhaja zakon o financiranju občin, s katerim smo poskušali v čim večji meri uskladiti realno stanje s tistim, kar terja Ustava RS,« je dejal predsednik vlade in dodal, da naslednjega potrebnega koraka, to je druga faza decentralizacije v obliki regij oziroma pokrajin, pa žal še danes nimamo. več …