Žurnal24: Kranj je za čimprejšnjo ustanovitev pokrajin

Mestna občina Kranj podpira ustanovitev Gorenjke pokrajine. Mestni svetniki so na januarski seji tako podprli sklepe, da Mestna občina Kranj soglaša z ustanovitvijo pokrajin in teritorialno umestitvijo občine v Gorenjsko pokrajino, se strinja tudi s takim poimenovanjem pokrajine ter s tem, da bi bil njen sedež v Kranju. Ob tem pa so predlagali nekaj sprememb in dopolnitev. več …