Državni svet RS na svoji 21. redni seji podal pobudo Vladi RS naj se vključi v projekt priprave modela pokrajin