Objave

Stališče Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov k osnutku Zakona o pokrajinah /ZPok/

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesna
skupina lokalnih interesov sta na skupni seji 15. 7. 2019, na podlagi 20. člena
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15),
oblikovali stališče k osnutku Zakona o pokrajinah /ZPok/ in načrtu aktivnosti v postopku priprave osnutkov pokrajinske zakonodaje.