Osnutek Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/

Osnutek Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/ je bil pripravljen in obravnavan v ožji strokovni skupini v sestavi izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik, doc. dr. Samo Drobne, izr. prof. dr. Borut Holcman, prof. dr . Franc Grad, prof. dr. Ciril Ribičič, prof. dr. Igor Kaučič, prof. dr. Jurij Toplak, prof. dr. Miro Haček, izr. prof. dr. Gorazd Trpin in prof. dr. Saša Zagorc.