prof. dr. Žan Jan Oplotnik

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

Prof. dr. Žan Oplotnik, je ekonomist, redni profesor za področji financ in mednarodne ekonomije na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Leta 2002 je doktoriral s področja ekonomskih znanosti na Univerzi v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, danes pa predava predmetne tematike s področja financ in mednarodne ekonomije. Raziskovalno se že skoraj dve desetletji ukvarja s proučevanjem finančnih vidikov lokalne samouprave, javno zasebnim partnerstvom, financiranjem investicijskih projektov, izvajanjem in financiranjem javnih služb ter poslovnimi in mednarodnimi financami. Na teh področjih tudi aktivno sodeluje s Slovenskimi občinami in svetuje pristojnim pri pripravi finančnih posledic sprejetih aktov, projektov in aktivnosti. Je avtor preko 100 znanstvenih in strokovnih člankov objavljenih v domačih in tujih publikacijah, soavtor nekaj znanstveno-strokovnih monografij, referatov na konferencah pa tudi mentor preko 200 diplomantom, magistrandom in nekaj doktorjem znanosti. Je urednik mednarodno priznane revije za lokalno samoupravo, Lex localis, v mednarodnih bibliografskih bazah, ki spremljajo relevantna dela s področja družboslovja (SSCI) pa najdemo preko 30 njegovih del ter večje število citatov. V preteklosti je bil član več strokovnih in delovnih skupin vlade RS, organov nadzora ter upravljanja gospodarskih družb oziroma vladnih agencij (kot npr. strokovnega sveta ATVP, sveta vlade RS za gospodarski razvoj, JZP, energetiko, podpredsednik NS Elektro Ljubljana, Dravskih elektrarn, podjetja Delo d.d., ipd). Med leti 2007 in 2009 je opravljal delo podpredsednika uprave Družbe za avtoceste v RS, zadolženim za finance in finančni inženering, med leti 2015 do 2018 pa funkcijo prorektorja za finance na Univerzi v Mariboru.