izr. prof. dr. Senko Pličanič

Pravna fakulteta Ljubljana