izr. prof. dr. Saša Zagorc

Pravna fakulteta Ljubljana

Prof. dr. Saša Zagorc je redni profesor za ustavno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Predava predmete Ustavno pravo, Volilno in parlamentarno pravo, Evropsko ustavno pravo, Evropsko pravo človekovih pravic, European Human Rights Law in Lokalna samouprava. Bil je član dveh strokovnih skupin v zvezi s predlaganimi spremembami Ustave Republike Slovenije in v več delovnih skupinah za spremembo zakonodaje. Sodeloval je oziroma sodeluje v več kot 20 domačih in mednarodnih znanstvenih raziskovalnih projektih. Samostojno in v soavtorstvu je objavil več monografij in znanstvenih in strokovnih člankov doma in v tujini, tudi na področju lokalne samouprave in lokalnih volitev. Redno predava doma in v tujini. Funkcijo namestnika člana Državne volilne komisije Republike Slovenije je opravljal od leta 2004 do 2012 in v tekočem mandatu (2016-2020). Je član Odysseus Academic Network of experts in the field of asylum and migration.