prof. dr. Miro Haček

Fakulteta za družbene vede Ljubljana

Dr. Miro Haček je redni profesor za področje politologije na Fakulteti za družbene vede in nosilec predmetov Politični sistem Republike Slovenije, Uvod v javno upravo, Upravni personal, Politika birokracije in Lokalna samouprava. Na drugostopenjskem študiju pa nosilec predmeta Upravni in politični menedžment.

V obdobju od 2005 do 2007 in od 2013 do 2017 je bil predstojnik Oddelka za politologijo, od 2007 do 2011 predstojnik Katedre za analizo politik in javno upravo, od leta 2015 dalje pa je predstojnik Centra za proučevanje upravno-političnih procesov in institucij na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Od 1999 do 2009 je bil generalni sekretar Slovenskega politološkega društva, od 2009 do 2011 predsednik, od 2011 do 2013 pa podpredsednik. Od 2012 do 2018 podpredsednik, od 2018 naprej pa predsednik Central European Political Science Association. Koordinator skupnih magistrskih programov Comparative Local Development (CoDe) in Political Science – Integration and Governance (PoSIG). Fulbrightov štipendist v ZDA v študijskem letu 2019-2020. Gostujoči profesor in raziskovalec na University of North Carolina at Chapel Hill (2017-18), University of Johannesburg (2018), Baptistični univerzi v Hong Kongu (2005, 2007, 2009), South Dakota State University (2009 in 2010) in na Hughes Hallu v Cambridgu (2001).

Je avtor večjega števila znanstvenih in strokovnih člankov ter prispevkov v slovenskem in angleškem jeziku ter znanstvenih monografij.