prof. dr. Marko Kambič

Pravna fakulteta Ljubljana

Marko Kambič je univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, redni profesor habilitiran za rimsko pravo in pravno zgodovino na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegovi temeljni raziskovalni področji sta recepcija rimskega prava in zgodovina javnega prava. Podrobneje  se je ukvarjal z rimskim odškodninskim pravom, razvojem občinske avtonomije in zgodovino kazenskega prava. Sodeloval je pri več raziskovalnih projektih, med njimi v raziskavi »Struktura institucij – uprava, sodstvo, javne službe in organizacija gospodarstva na območju Slovenije po letu 1600«. Je ustanovni član in predsednik Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja, član »International Society for Eighteenth-Century Studies« in »Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité«. Med drugim je bil član Državne volilne komisije in član strokovne skupine za vpis pravice do pitne vode v ustavo Ustavne komisije Državnega zbora Republike Slovenije. Je predsednik uredniškega sveta revije »Lex localis – Jurnal of Local Self-Government«. Njegovi znanstveni prispevki so objavljeni v slovenskem, hrvaškem, angleškem, francoskem, nemškem in madžarskem jeziku.