prof. dr. Igor Kaučič

Pravna fakulteta Ljubljana

Igor Kaučič je univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti in redni profesor za ustavno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poleg ustavnega prava predava tudi ustavno procesno pravo, neposredno demokracijo, ustavnorevizijski postopek in odgovornost nosilcev javnih funkcij. Znotraj področja ustavnega prava znanstveno raziskovalno in strokovno preučuje zlasti pravo neposredne demokracije, institucije parlamentarnega prava, predsednika republike, ustavno sodstvo in spreminjanje ustave. O tem je objavil številne monografije, učbenike, razprave, članke, komentarje in raziskave. Pri svojem delu se ne omejuje na teoretične razprave in analize, temveč sodeluje tudi pri številnih raziskovalnih projektih in v strokovnih skupinah za izdelavo ekspertiz, elaboratov in strokovnih mnenj, poleg tega pa strokovna znanja in izkušnje s tega področja prenaša v pravno prakso kot vodja ali član strokovnih skupin, ki pripravljajo pravne podlage za spremembo Ustave Republike Slovenije, kot tudi za nekatere pomembne zakone in druge sistemske predpise s področja državne ureditve Slovenije, zlasti referendumskega in parlamentarnega prava. Vrsto let je bil predstojnik Katedre za ustavno pravo in v dveh mandatih tudi prodekan Pravne fakultete v Ljubljani, v zadnjih letih pa predseduje Svetu Inštituta za ustavno pravo.