prof. dr. Franc Marušič

Univerza v Novi Gorici

Franc Marušič, PhD ZDA, je redni profesor jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici. Osrednje področje njegovega znanstvenega dela je teoretično jezikoslovje, ukvarja pa se tudi z jezikovno politiko in jezikovnim svetovanjem. Svoja dela večinoma objavlja v mednarodnih znanstvenih revijah. Predaval je že na številnih univerzah v tujini in bil vabljeni predavatelj na različnih mednarodnih znanstvenih srečanjih. Leta 2016 je prejel nagrado Zoisovega sklada, od leta 2018 je glavni urednik osrednje mednarodne jezikoslovne revije za slovanske jezike Journal of Slavic linguistics, ki izhaja pri založbi Slavica na Univerzi v Indiani, ZDA.