prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor

Univerza v Novi Gorici

Dr. Danilo Zavrtanik je rektor Univerze v Novi Gorici in redni profesor fizike in astrofizike. Je mednarodno priznan znanstvenik na področju astrofizike in fizike osnovnih delcev in ima širok pregled organiziranosti in delovanja visokošolskih in znanstvenih sistemov v različnih okoljih in državah. Bil je direktor Instituta Jožef Stefan ter predsednik in član slovenskih ter mednarodnih znanstvenih združenj in institucij. Trenutno predseduje Rektorski konferenci Republike Slovenije, je član Sveta za znanost in tehnologijo ter Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije,  član Sveta CERNa,  član Sveta Združenja Evropskih Univerz (EUA), ter član Sveta Polja Čerenkovih Teleskopov (CTA). Je prejemnik priznanja Ambasador znanosti Republike Slovenije, Zoisove nagrade za vrhunske znanstvene dosežke, priznanja Mestne občine Nova Gorica ter prejemnik državnega odlikovanja Red za zasluge.