zasl. prof. dr. Ciril Ribičič

Pravna fakulteta Ljubljana

Dr. Ciril Ribičič je zaslužni profesor Univerze v Ljubljani in redni profesor za ustavno pravo in evropsko pravo človekovih pravic na Pravni fakulteti te univerze. Izkušnje njegovega delovanja kot ustavnega sodnika je obširno obravnaval v knjigi Človekove pravice in ustavna demokracija (Študentska založba, Ljubljana, 2010), ki je bila prevedena tudi v srbščino. Skupaj z drugimi učitelji ustavnega prava (dr. Majda Strobl, dr. Ivan Kristan, dr. Franc Grad, dr. Igor Kaučič, dr. Rudi Kocjančič, dr. Saša Zagorc) je napisal številne učbenike. Predmet Evropsko pravo človekovih pravic je na Pravni fakulteti razvijal dvajset let, na Pravni fakulteti je leta 2007 izšel njegov učbenik z istim naslovom, kot predmet. Vsako študijsko leto je vodil študente na Evropsko sodišče za človekove pravice in organiziral tekmovanje slovenskih študentov »Rubikon« v predstavitvi sodb tega sodišča.

Sam je najbolj ponosen na doktrino o pozitivnem ustavnopravnem aktivizmu in na sklicevanje ESČP na njegova ločena mnenja v sodbah, ki se nanašajo na kršitve svobode izražanja. O svojih pogledih na lokalno samoupravo je pisal v knjigi Centralizem zoper Slovenijo, ki je izšla v dveh izdajah (Delavska enotnost 1993). Uredil je zbornik Regionalizem v Sloveniji, (Zbirka Pravo in politika, Ljubljana, Uradni list Republike Slovenije, 1998),  v katerem številni strokovnjaki z različnih vidikov obravnavajo potrebo po regionalizaciji Slovenije. Knjiga je pomembno vplivala na spremembo ustave glede pokrajin, aktualna pa je tudi danes, ko ostajajo pokrajine mrtva črka v Ustavi.