prof. dr. Borut Bratina

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

Dr. Borut Bratina je redni profesor na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru na katedri za gospodarsko pravo. Kot gostujoči profesor je predaval na Sveučilištu v Zadru na oddelku za ekonomijo kot nosilec predmeta Korporacijsko upravljanje na podiplomskem bolonjskem programu druge stopnje. Od leta 2000 je predstojnik Katedre in Inštituta za gospodarsko pravo na EPF. Bil je tudi prodekan za gospodarjenje na fakulteti in predsednik oz. član Upravnega odbora UM ter predsednik Akademskega zbora UM. Od leta 2001 do 2015 je bil član Senata EPF. V letu 2005 je prejel Zlati znak Univerze v Mariboru. Znanstveno raziskovalno in strokovno deluje v okviru Inštituta za gospodarsko pravo na EPF, kjer je tudi predstojnik tega inštituta ter soustanovitelj Inštituta za ekonomsko in korporacijsko upravljanje-IECG Maribor. Na različnih ravneh in na različne načine sodeluje z mnogimi slovenskimi podjetji in drugimi organizaciji. Bil je predsednik oziroma član nadzornega sveta v več slovenskih podjetjih. Je imetnik Certifikata ZNS in aktivno sodeluje v ZNS, kjer je član upravnega odbora in strokovnega sveta ter predsednik izpitne komisije za pridobitev certifikata. Na GZS je arbiter na stalni arbitraži. Je avtor več deset znanstvenih in strokovnih člankov predvsem iz področja gospodarskega prava, ki so bili objavljeni v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih revijah. Je tudi avtor in soavtor več znanstvenih monografij in strokovnih knjig, učbenikov in velikega komentarja ZGD-1.