prof. ddr. Ana Vovk Korže

Filozofska fakulteta Maribor

Dr. Dr. Ana Vovk Korže je redna profesorica za fizično in regionalno geografijo, zaposlena na Univerzi v Mariboru, Filozofski fakulteti. Raziskovalno se ukvarja s pokrajinami v Sloveniji, te vsebine tudi predava študentom geografije, sicer raziskuje trajnostni razvoj na lokalni in regionalni ravni, iz teh vsebin je zagovarjala tudi drugo doktorsko disertacijo, prvo disertacijo pa je opravila na Univerzi na Dunaju in Univerzi v Ljubljani s tematiko pokrajinsko ekoloških enot v Sloveniji. Razvila je nova strokovna področja in sicer ekoremediacije, permakulturo, biodinamiko, agroekologijo in jih prenesla v pedagoško delo v nova predmetna področja kot so varovanje prsti, sonaravno varovanje voda, trajnostni razvoj zavarovanih območij in ekoremediacije. Objavila je okoli 1.500 del in od tega več monografij  in izvirnih znanstvenih člankov. Je vodja Mednarodnega centra za ekoremediacije na Filozofski fakulteti v Mariboru ter vodja več mednarodnih projektov, vodi Učni poligon za samooskrbo Dole, kjer akademska znanja prenaša v prakso preko izvajanja izobraževanj, delavnic in aplikativnih dejavnosti. Je članica več delovnih skupin v Sloveniji in v tujini. Je svetovalka šolam pri vzpostavljanju šolskih vrtov in razvija programe stalnega izobraževanja za vodstvene delavce ter jih tudi izvaja. Pomaga državam v Afriki pri vzpostavljanju samooskrbe s pripravo projektov in aplikativnimi rešitvami, ki jih testira na Učnem poligonu za samooskrbo Dole. Za prilagajanje za podnebne spremembe sodeluje z ministrstvi in v mednarodnih raziskovalnih skupinah.