Miran Janežič

Geodetski inštitut Slovenije

Miran Janežič opravlja funkcijo pomočnika direktorja na Geodetskem inštitutu Slovenije, kjer je zadolžen za pripravo in koordinacijo večjih projektov. V svojih poklicnih začetkih se je aktivno ukvarjal z razvojem tehnoloških rešitev z uporabo prostorskih podatkov. Zadnja leta se osredotoča na izboljšavo uporabniške izkušnje storitev javne uprave ter možnostmi ozaveščanja in dviga znanja skozi različne oblike vizualizacije podatkov. Ravno tako aktivno sodeluje v projektih podatkovnega opolnomočenja v različnih okoljih prostorskega razvoja.  Je prejemnik Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani.