mag. Roman Rener

Geodetski inštitut Slovenije

mag. Roman Rener je zaposlen na Geodetskem inštitutu Slovenije kot svetovalec direktorja. Ukvarja se s prijavo ter vodenjem evropskih in drugih zahtevnejših projektov. Več kot trinajst let je bil direktor nacionalnega Geodetskega inštituta Slovenije in osem let asistent na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Je strokovnjak za področje prostorskih podatkov in geomatike. Na področju spremljanja razvoja občin je član strokovnega sveta Zlati kamen, ki vsako leto podeljuje nagrade za najprodornejše občine.  Bil je član različnih svetovnih in domačih strokovnih združenj kot npr.: FIG – International Federation of Surveyors (odgovorni član Slovenije za nepremičninske evidence), ICA –  International Cartographic Association (član komisije-Maps and Graphics for Visually-Impaired People), FIABCI Slovenija (Svetovno združenje nepremičninske stroke) – član strokovnega in nadzornega odbora , Slovensko društvo za potresno inženirstvo – član, idr.

Na področju taktilne grafike je za svoje delo prejel več mednarodnih in državnih nagrad in sicer: ICA-Award for Excelence in Cartography, Nagrado za inovacijo-Vlada RS, Urad za invalide, idr.