mag. Marko Starman

Evropska pravna fakulteta

Mag. Marko Starman je višji predavatelj za področje upravnega prava, na Evropski pravni fakulteti in je zaposlen, kot vodja urada za prostor in nepremičnine na Občini Izola.

Že leta 2000 je bil imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvo za pravosodje. Leta 2005 pa je prevzel mesto državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor ter v letih 2007 in 2008 opravljal funkcijo državnega sekretarja na Vladni službi RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Do leta  2017 je opravljal funkcijo direktorja in vodje Krajinskega parka Strunjan.  

Na Ministrstvu za pravosodje je bil odgovoren za uskladitev zakonodaje o varstvu osebnih podatkov z evropskim pravnim redom in sprejem Zakona o evropskem nalogu za prijetje in predajo. Na Ministrstvu za okolju in prostoru, pa je med tem koordiniral sprejem Zakona o prostorskem načrtovanju. Vodil je Komisijo Vlade RS za oblikovanje stališč do problematike plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in njegovem obalnem območju, katere član je še vedno.

V službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je koordiniral pravni del projekta regionalizacije Slovenije, oblikoval Uredbo o ustanavljanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, ki prenaša v pravni red RS ustanavljanje Evoregij ter koordiniral ustanavljanje Evroregije  Alpe – Adria – Panonija v času predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Kot vodja Urada za prostor in nepremičnine v Občini Izola, je odgovoren za strokovno vodenje postopkov upravljanja z občinskim premoženjem ter prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor. Na podlagi posebnega sklepa županov občin Piran, Izola, Koper in Ankaran, koordinira pripravo skupnega stališča občin glede umeščanje hitrih cest v slovenski Istri in stališča glede občinske pristojnosti načrtovanja na morju.

Za Občino Ankaran je vodil in uspešno zaključil projekt ustanovitve Krajinskega parka Debeli Rtič v letu 2018. V Občini Solčava vodi projekt zavarovanja Krajinskega parka Logarska dolina. Za OECD je v letu 2017 pripravil ekspertno mnenje o Jadransko Jonski Strategiji v Sloveniji, ki je  analizirala celotno pravno organizacijsko ureditev RS s predlogi sprememb.