mag. Ingrid Kovšca Pušenjak

Inštitut za avtorsko pravo

Mag. Ingrid Kovšca Pušenjak je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Diplomirala (2005) in magistrirala (2016) je na Pravni fakulteti v Ljubljani, pravniški državni izpit pa je opravila leta 2008. Svojo karierno pot je začela na Ministrstvu za obrambo RS kot pripravnica – štipendistka Vlade RS (2006) in jo po uspešno opravljenem Državnem izpitu iz javne uprave nadaljevala kot pripravnica na Državnem tožilstvu (2006-2008). Leta 2009 se je zaposlila na Višjem in nato na Okrožnem sodišču v Ljubljani, od koder je leta 2010 prestopila v odvetništvo in delo nadaljevala kot odvetniška kandidatka nato pa kot pravna svetovalka v pravni službi nekaterih največjih slovenskih gospodarskih družb in svetovalnih podjetij (2014-2017). Z upravnim pravom se je srečevala pri svojem delu na ministrstvu, pa tudi pozneje, pri delu v odvetništvu in gospodarstvu. V času magistrskega študija upravnega prava jo je posebej pritegnilo področje javno-zasebnega partnerstva (koncesije in javna naročila), s katerim se je sprva ukvarjala le občasno pri svojem delu (javna naročila), leta 2017 pa se ji je ponudila priložnost za sodelovanje in kasnejšo zaposlitev na Inštitutu za upravno pravo. Preko projektov tega inštituta se je pobliže spoznala z delovanjem lokalne samouprave. Sodelovala je pri zakonodajnih projektih (ZGJS) in nekaterih občinskih projektih, novembra 2018 pa je prevzela položaj direktorice Inštituta za avtorsko pravo.