izr. prof. dr. Slobodan Dujić

Evropska pravna fakulteta

Izr. prof.  dr. Slobodan Dujić je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1988), kjer je tudi magistriral (1996) in doktoriral (2002). Po opravljenem pravosodnem izpitu (1994) je nekaj let delal na Statističnem uradu kot vodja kabineta generalnega direktorja, potem pa kot glavni nacionalni ekspert EU projekta reforme javne uprave v Sloveniji (1997-1998). Med letoma 1998-2002 je prevzel položaj direktorja Upravne akademije v nazivu državnega podsekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve. 

Trenutno je prof. Dujić član Senata in izredni profesor na Evropski pravni fakulteti Nove Univerze in nosilec predmetov: Upravno pravo, Javna uprava,  Modernizacija javne uprave in Uslužbensko pravo. Ob tem je gostujoči profesor na Fakulteti za državne in evropske študije za izvajanje predmetov: Organizacija javne uprave, Pravo javnih uslužbencev, Modernizacija javne uprave in Uslužbensko pravo. Med leti 2010 in 2016 je bil gostujoči profesor na Pravni fakulteti Graške univerze oz. predavatelj pri predmetu “Comparative Administrative Law”. Je nekdanji predstojnik katedre za državno pravo na Fakulteti za državne in evropske študije v Podgorici (Črna Gora) in gostujoči profesor na državni Pravni fakulteti v Podgorici (predmeti: “Upravno pravo” in “Znanost o upravi”). Njegov znanstveni opus obsega okrog 160 znanstvenih in strokovnih prispevkov (člankov, monografij, razprav, nastopov na domačih in tujih simpozijih, itd.).

Ob znanstvenem udejstvovanju je prof. Dujić v preteklih 17 letih aktiven tudi kot mednarodni konzultant in vodja številnih projektov, ki jih financira EU. Med drugim je vodil projekte ali pa sodeloval kot glavni svetovalec za izvajanje projektov reforme javne uprave in pravosodja v Črni Gori, Srbiji, Severni Makedoniji, BiH, Moldaviji, Ukrajini, Gruziji in Belorusiji.