izr. prof. dr. Marko Novak

Evropska pravna fakulteta

Marko Novak je izredni profesor za filozofijo prava in teorijo prava ter ustavno pravo in prodekan za študijske zadeve na Evropski pravni fakulteti Nove univerze. Diplomo in doktorat iz prava je opravil na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, magisterij iz prava pa na Georgetown University Law School v ZDA. Predhodno je 12 let služboval kot pravni svetovalec na Ustavnem sodišču RS. Je bivši predsednik Sodnega sveta RS, bivši član Sveta Nakvis in bivši član Odbora za Zoisove nagrade (vrhunski dosežki v znanosti). Trenutno je član pritožbene komisije Nakvis in izpraševalec na pravniških državnih izpitih za področje ustavnega prava, organizacije javne uprave in prava EU. Znanstvene in strokovne prispevke objavlja v domačih in tujih revijah, objavil pa je tudi več monografij. Je sodni tolmač za angleški jezik ter piše kolumne o različni pravni problematiki za portal IUS-Info.