dr. Peter Kumer

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti - Geografski inštitut Antona Melika

Dr. Peter Kumer je leta 2013 na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani zaključil študij geografije. Istega leta se je zaposlil na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU. Leta 2017 je doktoriral s področja upravljanja z naravnimi viri in lastništva gozdov. Njegovo področje zanimanja zajema antropološke vidike prostorske razporeditve socialnih skupin in njihov odnos do okolja. Njegove znanstvene objave pokrivajo najrazličnejše vidike kulturne geografije. Je član upravnega odbora Ljubljanskega geografskega društva.