dr. Aleš Smrekar

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti - Geografski inštitut Antona Melika

Dr. Aleš Smrekar je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1995 zaključil študij geografije in etnologije. Na isti fakulteti je leta 2000 zagovarjal magistrsko nalogo. Leta 2005 pa je končal doktorski študij s področja geografije na Fakulteti za humanistične študije Koper Univerze na Primorskem. Leta 1995 se je zaposlil na Inštitutu za geografijo v Ljubljani, ki se je leta 2002 pripojil k Znanstvenoraziskovalnemu centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Leta 2005 je bil na njegovo pobudo ustanovljen Oddelek za varstvo okolja, ki ga od njegovega začetka tudi vodi.

Na Oddelku za varstvo okolja, ki ga vodi, pripravljajo različne temeljne in aplikativne raziskovalne naloge tako za slovenske kot evropske financerje. Naloge so usmerjene predvsem v preučevanje integralnega obremenjevanja okolja, biotske ranovrstnosti, varovanja okolja ter interpretacije naravnih vrednot in kulturne dediščine ter v ozaveščevalne dejavnosti.

V domačih in tujih publikacijah je objavil prek 350 bibliografskih enot. Nekatere njegove funkcije so oziroma so bile: predsednik Znanstvenega sveta ZRC SAZU, član uredniškega odbora mednarodne znanstvene revije Acta Geographica Slovenica, član Sveta za trajnostni razvoj Vlade Republike Slovenije, član Sosveta za statistiko naravnih virov in okolja pri Statističnem uradu RS, član Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije ter številne druge.