doc. dr. Štefan Čelan

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra, Ptuj

Doc. dr. Štefan Čelan je leta 1988 zaključil univerzitetni študij kemijske tehnologije na Univerzi v Mariboru. Leta 1990 je tu nadaljeval podiplomski študij kot mladi raziskovalec in asistent, leta 1993 tudi magistriral ter kasneje leta 1997 doktoriral. Bogate delovne izkušnje si je v letih 1976–1990 pridobil v podjetjih Agis in v Savi Kranj. Leta 1992 se je zaposlil v ptujski občinski upravi kot svetovalec za raziskave in razvoj. Med pomembne rezultate iz tega obdobja sodi ustanovitev javnega znanstveno-raziskovalnega zavoda ZRS Bistra Ptuj. Kot prvi in sedanji direktor se ves čas ukvarjal z oblikovanjem podpornega okolja za pospeševanje razvoja na regionalnem in lokalnem nivoju. Ob strokovnih člankih, ki so objavljeni v tujih in domačih znanstvenih revijah, je soavtor in solastnik več patentov.

Leta 2002 je bil na neposrednih volitvah izvoljen za župana Mestne občine Ptuj in je občino vodil polne tri mandate. Preko delovnih izkušenj v regionalni razvojni agenciji in na županski funkciji je pridobil dober uvid v delovanje lokalne samouprave. Veliko truda in energije je vlagal v nastanek Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, kar je razvidno iz številnih strokovnih prispevkov na domačih in tujih konferencah. Mednarodne izkušnje na področju delovanja lokalne samouprave je pridobival preko delovanja v Odboru regij pri EU komisiji.