doc. dr. Simona Kukovič

Fakulteta za družbene vede Ljubljana

Dr. Simona Kukovič je raziskovalka (znanstvena sodelavka) na Centru za proučevanje upravno-političnih procesov in institucij ter docentka za področje politologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Primarno področje njenega raziskovanja je politično in upravno lokalno vodenje, širše pa proučuje javno vodenje, primerjalne regionalne in lokalne oblasti, lokalno (e-)demokracijo in (e-)participacijo, javno upravo ter upravne in politične procese ter institucije. Je (so)nosilka predmeta »Comparative Local Governments« na University of North Carolina at Chapel Hill (ZDA) in na skupnem magistrskem programu Political Science – Integration and Governance. Dr. Kukovič je slovenska predstavnica v COST mrežah “ProSEPS” in “ConstDelib” ter urednica mednarodne znanstvene revije Journal of Comparative Politics, ki je abstrahirana v Web of Science in Scopusu. Poleg tega je članica ekspertne skupine Local Politics Specialist Group, ki deluje pod okriljem Political Studies Association (PSA). Je sodelavka in profesorica tutorka mednarodnega skupnega magistrskega programa CoDe (Primerjalni lokalni razvoj). Leta 2015 je bila gostujoča raziskovalka na Local Goverment Research Unit pri DeMontfort University, Leicester (VB), leta 2018 pa gostujoča profesorica na University of North Carolina at Chapel Hill (ZDA) in na Paris Lodron University of Salzburg (AT). Dr. Kukovič je nosilka štirih mednarodnih bilateralnih projektov s področja lokalne uprave; od septembra 2018 je tudi nosilka podoktorskega projekta z naslovom »Vodenje lokalne skupnosti: birokratizacija politike ali politizacija birokracije?«. Dr. Kukovič je (so)avtorica trinajstih znanstvenih monografij, od tega štirih, ki so izšle pri uglednih tujih založbah, ter 27 mednarodno odmevnih znanstvenih člankov. Med monografijami velja izpostaviti soavtorstvo knjig »Slovenian Politics and the State« (2017, Rowman & Littlefield, ZDA), »Organizacija lokalne oblasti v Sloveniji« (2012, FDV), »Javno vodenje: sodobni izzivi« (2014, FDV), »Lokalno politično vodenje: glas svetnikov« (2018, FDV) ter avtorstvo knjige »Lokalno politično vodenje: slovenski župani v primerjalni perspektivi« (2015, FDV).