doc. dr. Mitja Horvat

Pravna fakulteta Ljubljana

Dr. Mitja Horvat je docent za področje upravnega prava in prava javne uprave, zaposlen na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Glavnino njegovega dela predstavlja izobraževanje pri  predmetih Upravno pravo, Upravne institucije, Upravni postopek in upravni spor, Upravno pravo in upravni postopek, Varstvo pravic v razmerju do javne oblasti in Lokalna samouprava na prvi in drugi stopnji študija. Z navedenih področij objavlja tudi svoje znanstvene in strokovne članke ter sodeluje v znanstvenih in strokovnih razpravah. Ob delu na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je bil aktivno vključen tudi v raziskovalno, svetovalno in strokovno pospeševalno delo Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je kot raziskovalni sodelavec sodeloval pri pripravi osnutkov in predlogov zakonov, v številnih raziskovalnih projektih ter z izdelavo pravnih mnenj o vprašanjih iz prakse. Kot sodelavec je sodeloval pri pripravi nove pravne ureditve društev in se v tem procesu aktivno udeležil Seminarja o nevladnih organizacijah pod pokroviteljstvom Sveta Evrope, kot član skupine slovenskih strokovnjakov, v okviru programa Demostenes, se je kot eden od slovenskih predstavnikov udeležil delovnega seminarja z eksperti Sveta Evrope o odprtih vprašanjih v zvezi z ratifikacijo Evropske konvencije o človekovih pravicah v Republiki Sloveniji, bil je član Strokovne skupine za lokalno samoupravo in član raziskovalne skupine PHARE projekta Public Administration Reform in Slovenia – Civil Service Legislation, Stage 2 – Decision-Making process and Elaboration of the Draft Civil Service Act. Zadnjih deset let je član Uredniškega odbora revije Javna uprava, ki jo izdaja Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.