doc. dr. Jernej Podlipnik

Pravna fakulteta Ljubljana

Dr. Jernej Podlipnik se poklicno ukvarja predvsem z davčnim svetovanjem in zastopanjem strank v davčnih postopkih ter upravnem sporu, poleg tega ima status docenta na Fakulteti za državne in evropske študije Nove univerze, kjer predava predmete s področja davčnega in upravnega procesnega prava. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani sodeluje pri izvajanju predmeta Davčno pravo.