doc. dr. Iztok Rakar

Fakulteta za upravo Ljubljana

Dr. Iztok Rakar je docent za predmetno področje ‘javna uprava’, zaposlen na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. Raziskovalno in pedagoško deluje na področjih primerjalne javne uprave, upravnega prava in lokalne samouprave. Svoja dela predstavlja na domačih in tujih znanstvenih in strokovnih konferencah ter objavlja v znanstvenih in strokovnih publikacijah.  Sodeloval pri več mednarodnih raziskovalnih in drugih projektih s področja javne uprave in lokalne samouprave za EU, Svet Evrope in OECD. Od leta 2013 je slovenski član skupine neodvisnih strokovnjakov Evropske listine lokalne samouprave pri Svetu Evrope, od leta 2018 pa koordinira skupino tujih strokovnjakov za javno upravo, ki nudi podporo reformi javne uprave v Ukrajini.