doc. dr. Ivan Žagar

Občina Slovenska Bistrica

Dr. Ivan Žagar je 1994 bil izvoljen za župana Občine Slovenska Bistrica, ki jo je vodil do 16. decembra 2004, ko je v Državnem zboru Republike Slovenije prisegel kot minister Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. To delo je opravljal do prenehanja mandata 21. novembra 2008. V tem času je posebno pozornost namenjal ključnim področjem: razvoju lokalne samouprave, regionalni politiki, učinkovitemu pridobivanju sredstev iz skladov EU za finančno obdobje 2004-2006 ter pogajanjem v okviru EU institucij za novo finančno obdobje 2007-2013 na področju evropske kohezijske – regionalne politike. Prav uspešna izvedba in zaključek pogajanj za novo finančno obdobje so Sloveniji omogočila financiranje nekaterih novih vsebin iz naslova kohezijske politike EU.

Leta 2010, 2014 in 2018  je bil ponovno izvoljen za župana Občine Slovenska Bistrica.

Dr. Ivan Žagar je vodja slovenske delegacije v Obodru regij in član predsedstva Odbora regij EU. V Odboru regij je član v komisijah COTER (Komisija za politiko teritorialne kohezije in proračun EU)) in ENVE (Komisija za okolje, podnebne spremembe in energijo). Za Odbor regij je na predlog Evropske komisije v letu 2012 pripravil strokovno izvedensko mnenje o uvedbi novega finančnega instrumenta CEF (instrument za povezovanje Evrope), katerega cilj je odprava ozkih grl v EU na področju prometa, okoljsko-infrastrukturnih tehnologij in energetskih povezav.  V letu 2015 pa je na predlog iste komisije za Odbor regij pripravil tudi strokovno izvedensko mnenje o izidu pogajanj o partnerskih sporazumih in operativnih programih. Prav tako je v letu 2018 ponovno na predlog iste komisije za Odbor regij pripravil strokovno izvedensko mnenje na temo Evropa v gibanju- Agenda za socialno pravičen prehod na čisto, konkurenčno in povezano mobilnost za vse.

Od meseca julija 2013 dr. Ivan Žagar predseduje Razvojnemu svetu Kohezijske regije Vzhodna Slovenija in aktivno sodeluje pri pripravi in sprejemanju strateških dokumentov z EU (partnerski sporazum, operativni programi), od katerih bo odvisen nadaljnji razvoj Slovenije na mnogih področjih. Deluje tudi kot ekspert na področju regionalne politike, lokalne samouprave in črpanja evropskih sredstev.