doc. dr. Franjo Mlinarič

Kozminski univerza Varšava

Dr. Franjo Mlinarič je docent predmetnega področja ‘finance’, zaposlen na zasebni univerzi Kozminski v Varšavi. Je avtor znanstvenih in strokovnih člankov ter ekonomskih ekspertiz, ki med drugim obsegajo področje poslovnih in javnih financ, optimizacije delovanja javnih služb, regulacije trgov ter ekonomskih študij vplivov strateških investicij. Ima izkušnje tudi na področju vodenja več raziskovalnih in aplikativnih projektov s področja regionalnega razvoja ter varovanja konkurence. Kot član izpitne komisije za sodne izvedence s področja ekonomije pri Ministrstvu za pravosodje, že več let prispeva k razvoju dobre prakse v ekonomski presoji sodnih sporov. S svojim delom prispeva k razvoju znanstvene publicistike kot pridruženi urednik revije Lex Localis – Journal of Local Self-Government.