doc. dr. Dejan Valentinčič

Evropska pravna fakulteta

Dr. Dejan Valentinčič je docent za ustavno pravo in človekove pravice na Novi univerzi ter docent za politologijo na Fakulteti za uporabne družbene študije. Je vodja raziskovalne skupine na Inštitutu ASEF za izobraževanje in raziskovanje. Poleg raziskovalnega in pedagoškega dela je zaposlen kot sekretar na Uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. V letih 2010 – 2018 je bil član ter 2014 – 2018 koordinator Statutarno pravne komisije občine Kanal ob Soči. Od 2018 je predsednik Občinske volilne komisije iste občine. Raziskovalno se ukvarja predvsem z manjšinskimi in migracijskimi vprašanji, znotraj tega se je ukvarjal tudi s sistemi lokalne samouprave sosednjih štirih držav ter nekaj najuspešnejših decentraliziranih držav v Evropi na območjih z manjšinsko prisotnostjo ter z vplivom centralizacije na sodobno izseljevanje mladih iz Slovenije. Je avtor znanstvene monografije Slovenci v Reziji?, soavtor še treh knjig ter avtor številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov.