as. dr. Bruna Žuber

Pravna fakulteta Ljubljana

Dr. Bruna Žuber, univ. dipl. prav., rojena 16. 2. 1989, je asistentka na Katedri za upravno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je leta 2012 z odliko diplomirala, leta 2017 je prav tako z odliko doktorirala in pridobila naziv doktorice pravnih znanosti z ustavnopravnega področja. Pred zaposlitvijo na Pravni fakulteti v Ljubljani je bila zaposlena kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani, po zelo uspešno opravljenem pravniškem državnem izpitu se je zaposlila v odvetništvu. Od leta 2018 je poleg svoje redne zaposlitve na Pravni fakulteti tudi višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.  Bruna Žuber je avtorica več znanstvenih in strokovnih člankov ter drugih del s področja ustavnega in upravnega prava. S prispevki se pogosto udeležuje znanstvenih in strokovnih konferenc s področja ustavnega in upravnega prava doma in v tujini. Svetuje tudi pri pripravi nacionalne zakonodaje.