as. Boštjan Koritnik, univ. dipl. pravnik

Pravna fakulteta Ljubljana

Boštjan Koritnik je tajnik in asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, hkrati pa od leta 2016 tudi direktor Založbe Pravne fakultete. Od leta 2008 je strokovni urednik najstarejše slovenske pravne revije Pravnik, zadnja leta pa tudi urednik revije Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Javna uprava ter e-časopisa družbe Tax-Fin-Lex TFL Glasnik. Je avtor več prispevkov v znanstvenih monografijah in revijah, kot raziskovalec pa je sodeloval tudi v vrsti raziskovalnih projektov, med drugim v ciljnem raziskovalnem projektu Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z uporabo javno zasebnega partnerstva (Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Urbanistični inštitut RS in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani) ter v ciljnem raziskovalnem projektu Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti o financiranju programov kulture v izbranih državah Evrope, za Ministrstvo za Kulturo Republike Slovenije. Že skoraj desetletje je generalni sekretar Zveze društev pravnikov Slovenije, zadnjih nekaj let pa tudi predsednik Društva za športno pravo.