Poziv občinam in zainteresirani javnosti za pripravo pripomb in dopolnitev k osnutku Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/ in Zakona o pokrajinah /ZPok/

This event has ended

(rok do 31. oktobra 2019)