STA: Projekt ustanavljanja pokrajin se tudi po menjavi vlade nadaljuje

Ljubljana, 14. maja – Projekt ustanavljanja pokrajin se tudi po menjavi vlade nadaljuje. Danes se je sestala strokovna skupina, ki pod okriljem državnega sveta pripravlja koncept in zakonske rešitve za ustanovitev pokrajin. Celotno gradivo z osnutki pokrajinske zakonodaje naj bi pripravili do srede junija, sledila bi javna razprava, ki bi se iztekla konec oktobra. več …