Občina Tolmin: Sklep Občinskega sveta Občine Tolmin glede predloga nove pokrajinske delitve Slovenije

Občinski svet Občine Tolmin se je seznanil z informacijo glede predloga nove pokrajinske delitve Slovenije, kot izhaja iz predloga Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/ in predloga Zakona o pokrajinah /ZPok/. več …