Seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov Državnega zbora RS

This event has ended

Predstavitev osnutka Zakona o pokrajinah /ZPok/ in načrta aktivnosti članicam in članom Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter članicam in članom Interesne skupine lokalnih interesov Državnega zbora RS.