Državni svet RS: Tiskovna konferenca: Predstavitev predloga pristojnosti in nalog pokrajin (video posnetek)

Ljubljana, 10. december 2019 – Predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca je skupaj z ožjo skupino strokovnjakov predstavil javnosti predlog osnutka pristojnosti in nalog, ki naj bi jih imele nove pokrajine v Sloveniji. Prav tako je imenoval nova nosilca s strani Državnega sveta kot koordinatorja projekta; projekt bosta tako koordinirala državna svetnika Milan Ozimič ter Dušan Strnad, ki sta tudi sicer zadolžena za vodenje delovnih teles na področju lokalne samouprave. Za strokovno skupino je šestmesečno tvorno in enotno delo, katerega končni rezultat je pregled prenosa nalog in pristojnosti na pokrajine. Pri tem se je upoštevalo tudi širše sistemske predpise. Do predvidoma 20. februarja bo o vsebini odprta javna razprava. V tem času bo ožja skupina v sodelovanju z Vlado pripravila še oceno fiskalne kapacitete pokrajin. Le tako bomo lahko pričeli z dejanskim procesom policentričnega razvoja Slovenije nekje do leta 2030, so bili enotni sogovorniki. (video posnetek)