Katalog ‘Pristojnosti in naloge pokrajin’

I. Državna ureditev Republike Slovenije

II. Pravosodje

III. Upravno pravo

IV. Civilno pravo

V. Kazensko pravo

VI. Gospodarskopravna ureditev

VII. Javne finance

VIII. Gospodarske dejavnosti

IX. Negospodarske dejavnosti

X. Delovno pravo, zdravstveno in socialno varstvo