Stališče Združenja občin Slovenije k osnutku Zakona o pokrajinah /ZPok/

Ljubljana, 1.8.2019 – Na Združenje občin Slovenije smo s strani Državnega sveta RS v mnenje in pripombe prejeli predlog Zakona o pokrajinah (v nadaljevanju: ZPoK). Predlog je na svoji zadnji seji obravnavalo predsedstvo združenja in v nadaljevanju vam podajamo sledeče stališče. več …