Stališča in pripombe Skupnosti občin Slovenije k osnutku Zakona o pokrajinah /ZPok/