Podpora in predlogi Sveta Romske skupnosti Republike Slovenije

Svet Romske skupnosti Republike Slovenije je izrazil podporo pripravi pokrajinske zakonodaje in ustanovitvi pokrajin ter podal predloge k osnutku Zakona o pokrajinah /ZPok/.

Priloge