Mnenje Združenja mestnih občin Slovenije k osnutku Zakona o pokrajinah /ZPok/

Združenje mestnih občin Slovenije je dne 31.7.2019 podalo mnenje številka: 007-10/2019-6 glede osnutka Zakona o pokrajinah /ZPok/.